Projekteerimine

Kõik peaks alguse saama projektist. Hästi läbimõeldud ja hoolikalt tehtud projekt väldib kontrollimatuid lisakulutusi ning hoiab kokku ehitus- ja kasutuskulude pealt. Projekt garanteerib tulemuse tehnilise taseme ning süsteemide funktsionaalsuse.

Loodavate süsteemide puhul peame eriti olulisteks teguriteks süsteemide töökindlust ja kasutajasõbralikkust. Kuna tehnoloogia areneb väga tormiliselt, püüame leida optimaalse lahenduse tehnoloogia tulevikusuundade ja tänapäevaste võimaluste vahel. Ühena väga vähestest Eesti Vabariigi firmadest omab A-Kaabel kogemust tule-, vee-, elektromagnetilise- jne. -kindlate turvaruumide projekteerimisel.

Tegeleme süsteemide kaasajastamise ja laiendamise võimalustega - pakume välja vajalikud seadmed ja materjalid, koostame ajagraafiku ja eelarve.

Meie meeskonna teadmised ja oskused võimaldavad projekteerida, planeerida ning anda nõu nii nõrkvoolu kategoorias, s.h. :
   - Arvutivõrk (nii keerdpaar- kui ka fiiberoptiline tehnoloogia)
   - Telefoniside
   - Televisioonivõrk
   - Hääledastus- ja helindussüsteem
   - Valvesignalisatsioon
kui ka madalpinge kategoorias (>1000V), s.h. :
   - Erinevad toitelahendused
   - Jõupaigaldised
   - Valgustus (s.h. turvavalgustus)
   - Sõltumatul toiteallikal (UPS) baseeruvad süsteemid

Vajadusel teostame vanade, ilma projektita kaabeldussüsteemide kaardistamist ja/või digitaliseerimist ning teostusprojekti koostamist kokkulepitud tasemel.
Joonestamisel kasutame programme AutoCad ja CADS.

Click to view Facebook tab