Elektritööd

A-Kaabel OÜ töötajatel on erialased  teadmised elektripaigaldisest, selle ehitusest ja kasutamise ohutusnõuetest ning töökogemus antud valdkonnas. Meie personalil on olemas sertifitseeritud asutuse MHV Elektrikontroll OÜ poolt väljastatud A-klassi pädevustunnistus. Elektritööde ning elektrikäidu valdkonnas teostame insenertehnilisi lahendusi alustades eramajadest ja lõpetades keeruliste IT-ruumidega. Meie reservtoite tootevalikus olevad UPS-id, generaatorid ja  päikesepaneelid sobivad nii eramajadele, kontori-ja tööstushoonetele kui ka spetsiifilistele taristutele nagu serveriruumid ja mobiilside tugijaamad.

Teostame kõik elektripaigaldistega seotud tööd oma jõududega  projektist kuni ehituseni. Väga suurt rõhku pöörame kaasaegsele tehnoloogiale, mis võimaldab  monitoorida hoones elektrisüsteemide toimivust, kiirendab seadmete paigaldust, aitab vähendada katkestusi ja pikendab seadmete eluiga.

Elektrikäidu valdkonnas pakume Teie hoonetele tervikliku elektripaigaldise käiduteenust, mis hõlmab ka kõiki remondi- ja hooldustöid. Käidulepingu sõlmimisel paneme alati paika ka käidu- ja hooldustööde kava, milles juhindume standardist EVS-EN 50110-1 või selle standardi nõuetega vastavuses olevatest dokumentidest.

Reservtoite lahenduste valdkonnas pakume lisaks seadmete müügile ka erinevaid projektlahendusi, samuti pakume nii paigaldus kui ka hooldusteenuseid. Selleks, et klient saaks parima võimaliku lahenduse pakume konsultatsiooni mille  käigus kaardistame konkreetset tööd mõjutavad tegurid ning  selgitame välja täpsed vajadused.

Oleme elektritööde valdkonnas oma koostööpartneriks valinud turul tuntud firmad nagu Delta Electronics Inc, Schneider Electric, Rittal GmbH ning OBO Bettermann.

Click to view Facebook tab