A-Kaabel


 

Firmast

Firma - h=150px

Firmast

A-Kaabel OÜ omab aastast 1992 kogemust info- ja telekommunikatsioonisüsteemide projekteerimisel ja ehitamisel. Alates 2005 aastast on A-Kaabel laiendanud oma tegevust lisaks andmesidepaigaldusele ka elektri- ja turvaseadmete paigaldusele. A-Kaabel peab oluliseks pakkuda oma klientidele terviklikke, toimivaid ja tulevikukindlaid süsteeme, mis tagab tellijale jätkusuutliku ja kasutajasõbraliku tehnilise lahenduse ning minimaalsete kuludega kinnisvara tehnosüsteemide haldamise. Koostööpartnerite hulka kuuluvad mitmed Eestis ja Skandinaavias tuntud ettevõtted. Koostööpartnerite seas on nii finants- ja riigiasutusi, IT- ja tootmisettevõtteid kui ka erakliente.

Firmast
EKG joonena

Tegevussuunad

Nõrkvoolutööd

A-Kaabel OÜ omab enam, kui 20 aastast kogemust andmesidesüsteemide projekteerimisel, paigaldamisel ja hooldamisel. Paljud tänapäeval nn. “heaks tavaks” saanud arvutivõrkude kaabelduse paigaldusmeetodid on just A-Kaabel OÜ-s omal ajal juurutatud ja kasutusele võetud metoodikad. Olime ühed esimesed, kes alustasid andmesidematerjalide müügi ja -paigalduse teenuse osutamisega Eestis. Samuti oli A-Kaabel OÜ esimene, kes tõi Eesti turule mõiste “arvutivõrkude sertifitseerimine”. Kõik see on aidanud meil olla Eesti turul innovatiivsete ja edukate firmade seas. Lisaks andmeside lahendustele pakume TV, turva, videovalve, helinduse, esitlus ja konverentsiruumide lahendusi. Andmeisse valdkonnas teeme koostööd mitmete IT ja telekom operaatoritega.
IP-tehnoloogia teeb oma võidukäiku ning on raske vahet teha toimivate (loe: odavate) ja tulevikukindlate (future proof) süsteemide vahel. Koostöös Tellijaga loome ühe tervikliku toimiva süsteemi, mis tagab töökindluse ja garantii teostatud töödele. Meie poolt paigaldatud süsteemidele anname kuni 25. aastase toimivusgarantii (system perfomance warranty).

Serveriruumid

A-Kaabel on üks suurimaid serveriruumide ehitusele spetsialiseerunud ettevõtteid Eestis. Oleme osalenud mitmete serveriruumide projekteerimisel, ehitusel ja projektijuhtimisel. Projekteerimisel kasutame 3D mudeleid, et tagada kvaliteetne ja maksimaalne ruumiplaneerimine. Riskianalüüsile tuginedes leiame tegurid, millele tuleks rohkem või vähem tähelepanu pöörata. Pakume “võtmed kätte” (projektist teostuseni) lahendusi, mis võimaldavad minimaalset infoleket Teie projektidele. Teostatud töödele pakume haldus- ja hoolduslepinguid, mis lihtsustavad hilisemaid serveriruumiga seotuid arendusi ja aitavad hoida kokku halduskuludelt. Kasutame töös peamiselt Rittal Gmbh, Tyco Electronics, Schneider Electric, toodangut. Lisaks eelmainitud tootjatele on palju aksessuaare arendatud meie oma tehnilise personali poolt.

Elektritööd

2005. aastast alates projekteerime ja teostame erinevaid elektripaigaldisi B-klassi (kuni 1000V) pädevuspiirkonnas. Teostame insenertehnilisi lahendusi alustades eramajadest ja lõpetades keeruliste IT-ruumide lahendusteni. Väga suurt rõhku pöörame kaasaegsele tehnoloogiale, mis annab võimaluse monitorida hoones elektrisüsteemide toimivust, kiirendab seadmete paigaldust, aitab vähendada katkestusi ja pikendada seadmete eluiga. Oleme esimesed, kes võtsid Eestis kasutusel lintkaabli tehnoloogia, mis tagab hoonetes mobiilsed võimalused töökohtade, seadmete jms ümber paiknemiseks. Erinevalt paljudest elektripaigaldusettevõtetest, teostab A-Kaabel kogu töö oma jõududega projektist kuni ehituseni. A-Kaabel teeb koostööd erinevate elektrialaliitude ja -seltsidega.

Tark maja

Oleme valmis pakkuma iseõppivat intelligentset hoonesüsteemi, milles on rakendatud tehisnärvivõrgu tehnoloogiat ja mis on juba algupäraselt kavandatud ühtse tervikuna juhtima hoonesse paigaldatud erinevaid tehnosüsteeme ja –seadmeid. Läbipääsu- ja turvasüsteemist saadav ruumiinfo mitmekülgne kasutamine võimaldab viia hoone energiaefektiivsuse täiesti uuele tasemele.

Miks A-Kaabel?

Usaldusväärsus – enam, kui 20. aastane kogemus. Jätkusuutlikud partnersuhted tuntud ettevõtetega. Toimiv talituspidevus ja taasteplaanid, mis on tagatud inimestega, garantiidega, kindlustustega ja loomulikult monitooringuga.
Professionaalsus – otsekontaktid tootjatega, koostöös uute toodete ja teenuste loomine, osalemine liitude ja seltside töös annab võimaluse olla kursis maailmas toimuvaga ja pakkuda uuenduslikke lahendusi.
Mõistlik hind – mõistliku hinna tagavad efektiivsus, terviklahendused ning otsekontaktid tootjatega.