A-Kaabel


 

IP kaitseaste

IP kaitseaste

IP-kood või IP-kaitseaste (inglise International Protection) on standardiga IEC 60529 määratud kaitseastme numbriline näit, mis iseloomustab elektriseadme kaitstust välismõjude, sealhulgas tolmu ja vee vastu. Standardi eesmärk on pakkuda täpset infot elektriseadmete vee- ja tolmukindluse kohta.
Kood koosneb tähtedest IP ja kahest numbrist, mis kannavad endas infot seadme tugevuse kohta. Näiteks kaitseastmele IP22 vastav elektrivõrgu-pistikupesa on kaitstud sõrmede sisestamise eest ja ei saa kahjustatud vertikaalselt langevate piiskade poolt.

Kaitse tahkete osade vastu

IP koodi esimene number väljendab kaitset tahkete osade sisestamise vastu.

Tase Kaitstava objekti suurus Mille vastu efektiivne
0 Kaitse kontakti vastu puudub
1 >50 mm Suured kehaosad nagu näiteks käsivars, kuid tahtliku kontakti vastu kaitse puudub
2 >12.5 mm Näpud ja sarnased objektid
3 >2.5 mm Tööriistad, pakus juhtmed jne
4 >1 mm Enamus juhtmed, kruvid
5 Tolmule vastupidav Tolmu sissepääsemine pole täielikult välistatud, kuid seadme töötamist tolm ei häiri
6 Tolmukindel Tolmutihe, täielikult kontakti kindel

Veekindlus

IP koodi teine number näitab korpuse kindlust vee vastu.

Tase Mille vastu kaitstud Testitud Detailid
0 Pole kaitstud
1 Tilkuv vesi Vertikaalselt tilkuval veel pole kahjulikku toimet Testi kestus: 10 minutit
Vee kogus võrdne 1 mm vihmaveega minuti kohta
2 Tilkuv vesi kui kallutatud kuni 15° Vertikaalselt tilkuval veel pole kahjuliku mõju kuni 15° kallutamiseni normaalolekust. Testi kestus: 10 minutit
Vee kogus võrdne 3 mm vihmaveega minuti kohta
3 Pihustatud vesi Pihustatud vesi kuni 60° vertikaalist ei oma kahjuliku mõju. Testi kestus: 5 minutit
Vee kogus: 0.7 liitrit minutis
Rõhk: 80–100 kPa
4 Pritsiv vesi Suvalisest küljest pritsiv vesi ei tohi kahjulikult mõjuda. Testi kestus: 5 minutit
Vee kogus: 10 liitrit minutis
Rõhk: 80–100 kPa
5 Veejoad Korpuse vastu pritsitud veejoad düüsidest (6.3 mm) ei tohi kahjulikult mõjuda. Testi kestus: vähemalt 15 minutit
Veekogus: 12.5 liitrit minutis
Rõhk: 30 kPa 3 m kauguselt
6 Tugevad veejoad Korpuse vastu pritsitud veejoad düüsidest (12.5 mm) ei tohi kahjulikult mõjuda. Testi kestus: vähemalt 3 minutit
Veekogus: 100 liitrit minutis
Rõhk: 100 kPa 3 m kauguselt
6K Tugevad veejoad kõrgendatud rõhuga Korpuse vastu pritsitud suurendatud survega veejoad düüsidest (12.5 mm) ei tohi kahjulikult mõjuda. Testi kestus: vähemalt 3 minutit
Veekogus: 74 liitrit minutis
Rõhk: 1000 kPa 3 m kauguselt
7 Sukeldamine kuni 1 m sügavusele Vee pääs seadmesse pole võimalik kui seade on ette nähtud sügavusel (kuni 1 m sügavusel) Testi kestus: 30 minutit
Sügavust 1 m mõõdetakse seadme alumisest osast ja ülemine osa peab vähemalt 15 cm sügavusel olema
8 Sukeldamine sügavamale kui 1 m Seade on sobiv püsivaks sukeldamiseks tootja poolt määratud tingimustel. Tavaliselt tähendab see, et seade on hermeetiliselt suletud. Mõnede seadmete puhul tähendab see, et vesi võib sisse pääseda, kuid ei põhjusta kahju. Testi kestus: püsiv vette sukeldamine
Tootja määratud sügavus, enamasti kuni 3 m
9k Võimsad kõrge temperatuuriga veejoad Kaitstud lähedalt, kõrge surve ja temperatuuriga veejugade vastu.