A-Kaabel


 

Võrgukaabli jagamine

Võrgukaabli jagamine

Meile esitatakse väga tihti küsimus, et kuidas oleks võimalik ühte olemasolevat internetikaablit (keerdpaarkaablit) jagada kahe ühenduse jaoks ning milliseid komponente selleks täpselt vaja on.
Esmalt on vajalik, et internetti jagaval seadmel (reeglina on selleks marsruuter e. ruuter) oleks 2 vaba RJ45 porti.
Sest ei jagata mitte ruuterist saadavat signaali vaid kaabli sooni!

Võrgukaabli jagamine
Võrgukaabli jagamine

Kui ruuteri pordid on juba hõivatud, tuleb soetada aktiivseade, mis jagaks ruuteri signaale.
Selleks seadmeks sobib kommutaator (levinumalt kasutatakse pigem ingliskeelset nimetust switch).
Kodukasutajale piisab reeglina kõige lihtsamast switchist. Aga enne soetamist võiks läbi mõelda, mitu porti seadmel võiks olla (5 / 8 / 12 / 24) ning kui suuri kiiruseid sellega on soov kasutada (10 / 100 / 1000 Mbps).

Tulles tagasi kaabli jagamise juurde.
Nimelt koosneb arvutivõrgukaabel kaheksast kaablisoonest ehk neljast keerutatud kaablipaarist (sellest ka nimi – keerdpaarkaabel).
Sisuliselt on vaja ethernet ühenduse loomiseks vaid kahte keerupaari. Teised kaks paari võimaldavad antud ühendust kiirendada ehk siis üheaegselt andmeid saata ning vastu võtta (ingl. k. full-duplex).
Rohkem infot keerdpaarkaablite kohta leiab siit : /projekteerimine/keerdpaarkaablist/

Võrgukaabli jagamine

Konkreetse kaabli jagamine sõltub ka sellest, kuidas olemasolev ühendus on teostatud.

Ühendamine seinapesade korral

Esimene skeem kujutab ühendust, kus olemasolev keerdpaarkaabel on otsastatud RJ45 seinapesadega.
Keerdpaarkaabli paralleelne jagamine, kui olemasolev kaabel on otsastatud RJ45 seinapesadega.

Võrgukaabli jagamine

Ühendamine pistikute korral

Teine skeem kujutab ühendust, kus olemasolev keerdpaarkaabel on otsastatud RJ45 pistikutega.
Sellisel puhul on vaja ühendusele lisada veel RJ45 adapterid (ingl. k. coupler).
Keerdpaarkaabli paralleelne jagamine, kui olemasolev kaabel on otsastatud RJ45 pistikutega.

Võrgukaabli jagamine

NB! RJ45 jagajaid on erinevaid!
Identselt välja nägev toode võib olla lahendatud hoopis teisel põhimõttel.
Selgust aitab tuua jagaja kleebisel olev skeem.

Võrgukaabli jagamine

Nimelt saab kaablit jagada ka selliselt, et seadmed kasutavad ühendust mitte üheaegselt vaid kordamööda ehk üks või teine.
See tähendab, et RJ45 jagaja on vaid kaabli kaugemas otsas.
Keerdpaarkaabli jagamine mitte-paralleelse e. ühe või teise seadme vahel

Võrgukaabli jagamine