14-päevane taganemisõigus

Ostes www.akaabel.ee e-poest, nõustub tarbijast ostja kaubast taganemisõiguse kasutamiseks järgmiste tingimustega:
1. Vastavalt Võlaõigusseadusele võib tarbija sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. See kehtib tarbijale kui füüsilisele isikule, kes ei kasuta tooteid iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisel. E-poest tellitud toodete puhul algab tähtaeg päevast, mil kaup on ostjale kohale toimetatud või üle antud.
2. Kui ostetud tooted ei peaks mingil põhjusel sobima, siis on füüsilisest isikust ostjal õigus toodete tagastamiseks või lepingu katkestamiseks 14 kalendripäeva, alates kauba kättesaamise hetkest.
3. Taganemisõiguse kasutamiseks peab ostja esitama avalduse e-poe klienditeeninduse e-mailile: info@akaabel.ee ning täitma vormi e-poe lehel Toote tagastus : https://www.akaabel.ee/account/return/insert
4. Lepingust osalisel või täielikul taganemisel tuleb ostjal ostetud tooted viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest müüjale tagastada.
5. Toodete tagasisaatmise aadress : A-Kaabel OÜ, Tulika 15/17, ruum 310, Tallinn, 10613. Tel : 666 1234
6. Toodete tagastamise saatmiskulu tasub ostja.
7. Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis, kaubandusliku välimusega ja kasutamata.
8. Ostja kohustub avama tootepakendi ettevaatlikult, seda kahjustamata.
9. Tootelt ja tema pakendilt ei tohi eemaldada ühtegi kleebist, seerianumbrit, garantiitõkendit või muud toote kontrollimiseks vajalikku infot.
10. Kui toode on ostetud kampaania raames, kus tootele või tellimusele on lisatud veel mõni juurdekäiv toode või kingitus, siis tuleb ostjal tagastada kogu komplekt (st. kõik esemed).
11. Akude ja patareide näol on tegu piiratud kasutuskordadega toodetega ja seetõttu ei laiene neile 14 päevane taganemisõigus. Kasutatud akuks või patareiks loetakse toodet, mille toodet ümbritsev pakend on avatud või kaitsekleebis on eemaldatud/rikutud.
12. Piiratud kasutuskordadega toodete (näit. akud, patareid) toodet ümbritsevat pakendit, (millel on peal kaitsekleebis ehk plomm), EI TOHI ostja avada juhul, kui ta ei ole päris kindel, kas soovib toodet alles jätta või kasutada taganemisõigust.
13. Kui ostja poolt tagastatav toode (ja/või toote pakend) on halvenenud, vigastatud või kahjustunud ning selline halvenemine/kahjustumine on põhjustatud ostja poolt tulenevatest asjaoludest, on müüjal õigus taganemissoovist keelduda või tasaarveldada toote väärtuse vähenemine ostja poolt toote eest tasutud ning ostjale tagastamisele kuuluvalt summalt.
14. Kui peale toote tagastamist ilmneb, et tagastatud toode ei vasta punktides 7...13 toodud tingimustele, siis neid tooteid ei saa müüja tagasi võtta (või tehakse seda väärtuse vähendamise teel). Ostjale tema toote tagasi saatmise või toote hoiustamise kulud katab ostja.
15. Vastavalt VÕS §194 lg 4, kannab tarbija tagastamisega seotud kulud, välja arvatud juhul, kui tagastatavad tooted ei vastanud tellitule müüja enda süül (vale toode). Sellisel juhul tagastatakse ka saatekulud.
16. Müüjal on õigus tasaarveldada toote väärtuse vähenemine ja/või tagastamisega seotud kulud, ostja poolt varem tasutud tagasimaksmisele kuuluvast summast.
17. Tagasimakstav summa tagastatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul toodete kohale jõudmisest müüjale.
18. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine müüjale.

Allalaadimiseks :

Lepingust taganemise avalduse tüüpvorm
Lepingust taganemise näidisjuhend

 

Click to view Facebook tab