Müügitingimused

A-Kaabel OÜ, registrikoodiga 11126841, aadress Tulika 15/17, 10617, Tallinn (edaspidi Teenuse osutaja) ja Klient, kes vormistab A-Kaabel e-poes (edaspidi E-pood) tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja), sõlmisid käesoleva Kasutuslepingu.

1. ÜLDSÄTTED

1.1 E-pood on Teenuse osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.
1.2 Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning E-poe Kasutuslepingus kokkulepitust.
1.3 Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.
1.4 Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse kasutajale.

2. KAUBAD JA OSTMINE

2.1 E-poes kuvatavate toodete juures on viited laoseisule ja/või eeldatavale tarneajale. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või E-poe programmides.
2.2 Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja
Teenuse kasutajaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või makstud raha tagastamise. Teenuse kasutajale tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.
2.3 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
2.4 E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.
2.5 Teenuse kasutaja kinnitab, et on vähemalt 15 aastane.
2.6 Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasub toodete eest internetipanga pangalingi vahendusel või ettemaksu arve alusel.
2.7 Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
2.8 Müük toimub siis, kui Teenuse kasutaja tellimuse eest on tasutud.

2.9 E-poes on võimalik tasuda SEB-, Swedbank- või Nordea pangalingi kaudu või tellida ettemaksuarve.

3. HINNAD

3.1. E-poes olevad hinnad on vaikimisi Eurodes ja sisaldavad käibemaksu. Samas on indikatsioonina võimalik võrrelda hindasid teistes valuutades.
3.2. Kui tootehinda pole kuvatud, siis tähendab see seda, et antud kliendigruppi kuuluval Teenuse kasutajal pole õigusi näha detailsemat infot.
3.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

4. TARNETINGIMUSED

4.1 Teenuse kasutajal on õigus valida mitme erineva kauba kättesaamisviisi vahel.
   4.1.1 Kaubad toimetatakse Teenuse kasutajani Eesti Vabariigi piires postiautomaadi, -paki või -kulleri abil.

   4.1.2 Teenuse kasutaja saab ise tulla kaupadele järele Tallinnas Tulika 15/17 asuvasse salongi.
4.2 Kui Teenuse kasutaja on valinud kohaletoimetamise viisiks postiautomaadi/-paki/-kulleri, siis toimub kauba kohaletoimetamine 2...3 tööpäeva jooksul. Kaup toimetatakse Kliendi tellimusvormil märgitud tarneaadressile.
4.3 Kui Teenuse kasutaja on valinud kauba kättesaamisviisiks kaupadele ise järele tulemise, siis informeeritakse Teenuse kasutajat telefoni või e-posti teel hetkel, kui tema poolt tellitud kaubad on valmis üleandmiseks. Vastav info edastatakse Teenuse kasutajale hiljemalt 2...3 tööpäeva jooksul raha laekumisest Teenuse osutaja arveldusarvele.

4.4 Teatud tingimustel (näiteks piirsumma ületamisel) toimetatakse kaubad Teenuse kasutajani tasuta.
4.5 Tellitud kaupade üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud Teenuse kasutajale isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kolmandatele isikutele kauba üleandmine toimub ainult kokkuleppel Teenuse kasutajaga.
4.6 Paki kättesaamisel peab Klient kirjutama alla teatisele. Kui pakk on kahjustatud, siis võib Klient keelduda selle vastuvõtmisest. NB! Kliendil on õigus avada pakk kättetoimetaja nähes ja kontrollida selle sisu enne saatelehele allakirjutamist.
4.7 Kadunud pakid kompenseerib transportöör.

5. LEPINGUST TAGANEMINE

5.1 Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest võimalikult kiiresti Teenuse osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@akaabel.ee. E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).
5.2 Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani peale Teenuse osutaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt Kasutuslepingu peatükile „Taganemisõigus”.
5.3 Teenuse osutaja kannab Teenuse kasutajale tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest.
5.4 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

6. TAGANEMISÕIGUS

6.1 Ainult e-poest ostetud kaupadele kehtib 14-päevane taganemisõigus.
Ostes www.akaabel.ee e-poest, nõustub tarbijast ostja kaubast taganemisõiguse kasutamiseks järgmiste tingimustega:
6.2. Vastavalt Võlaõigusseadusele võib tarbija sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. See kehtib tarbijale kui füüsilisele isikule, kes ei kasuta tooteid iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisel. E-poest tellitud toodete puhul algab tähtaeg päevast, mil kaup on ostjale kohale toimetatud või üle antud.
6.3. Kui ostetud tooted ei peaks mingil põhjusel sobima, siis on füüsilisest isikust ostjal õigus toodete tagastamiseks või lepingu katkestamiseks 14 kalendripäeva, alates kauba kättesaamise hetkest.
6.4. Taganemisõiguse kasutamiseks peab ostja esitama lepingust taganemise avalduse (allalaetavad tüüpvorm ja näidisjuhend on peatüki lõpus) e-poe klienditeeninduse e-mailile: info@akaabel.ee ning täitma vormi e-poe lehel Toote tagastus : /account/return/insert
6.5. Lepingust osalisel või täielikul taganemisel tuleb ostjal ostetud tooted viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest müüjale tagastada.
6.6. Toodete tagasisaatmise aadress : A-Kaabel OÜ, Tulika 15/17, ruum 310, Tallinn, 10613. Tel : 666 1234
6.7. Toodete tagastamise saatmiskulu tasub ostja.
6.8. Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis, kaubandusliku välimusega ja kasutamata.
6.9. Ostja kohustub avama tootepakendi ettevaatlikult, seda kahjustamata.
6.10. Tootelt ja tema pakendilt ei tohi eemaldada ühtegi kleebist, seerianumbrit, garantiitõkendit või muud toote kontrollimiseks vajalikku infot.
6.11. Kui toode on ostetud kampaania raames, kus tootele või tellimusele on lisatud veel mõni juurdekäiv toode või kingitus, siis tuleb ostjal tagastada kogu komplekt (st. kõik esemed).
6.12. Akude ja patareide näol on tegu piiratud kasutuskordadega toodetega ja seetõttu ei laiene neile 14 päevane taganemisõigus. Kasutatud akuks või patareiks loetakse toodet, mille toodet ümbritsev pakend on avatud või kaitsekleebis on eemaldatud/rikutud.
6.13. Piiratud kasutuskordadega toodete (näit. akud, patareid) toodet ümbritsevat pakendit, (millel on peal kaitsekleebis ehk plomm), EI TOHI ostja avada juhul, kui ta ei ole päris kindel, kas soovib toodet alles jätta või kasutada taganemisõigust.
6.14. Kui ostja poolt tagastatav toode (ja/või toote pakend) on halvenenud, vigastatud või kahjustunud ning selline halvenemine/kahjustumine on põhjustatud ostja poolt tulenevatest asjaoludest, on müüjal õigus taganemissoovist keelduda või tasaarveldada toote väärtuse vähenemine ostja poolt toote eest tasutud ning ostjale tagastamisele kuuluvalt summalt.
6.15. Kui peale toote tagastamist ilmneb, et tagastatud toode ei vasta punktides 7...13 toodud tingimustele, siis neid tooteid ei saa müüja tagasi võtta (või tehakse seda väärtuse vähendamise teel). Ostjale tema toote tagasi saatmise või toote hoiustamise kulud katab ostja.
6.16. Vastavalt VÕS §194 lg 4, kannab tarbija tagastamisega seotud kulud, välja arvatud juhul, kui tagastatavad tooted ei vastanud tellitule müüja enda süül (vale toode). Sellisel juhul tagastatakse ka saatekulud.
6.17. Müüjal on õigus tasaarveldada toote väärtuse vähenemine ja/või tagastamisega seotud kulud, ostja poolt varem tasutud tagasimaksmisele kuuluvast summast.
6.18. Tagasimakstav summa koos kauba kättetoimetamise postikuluga tagastatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul toodete kohale jõudmisest müüjale.
6.19. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine müüjale.

Lepingust taganemise avalduse tüüpvorm
Lepingust taganemise näidisjuhend

 7. PRETENSIOONIDE ESITAMINE

7.1. A-Kaabel OÜ poolt müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.
7.2. Mõisted:
   7.2.1 Ekspertiis - tootja volitatud hoolduspartneri poolt teostatav ekspertiis seadmel esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks.

   7.2.2 Sõltumatu ekspertiis - kliendi nõudmisel teostatav täiendav tasuline ekspertiis, tootja poolt aktsepteeritud sõltumatu eksperdi poolt juhul, kui klient ei ole tootjapoolse teostatud ekspertiisi tulemustega rahul.
7.3. Pretensiooni võib esitada seadme konstruktsiooni-, tootmis-, ja materjalivigadele.
7.4. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba ostukuupäevast.
7.5. Pretensiooni esitamise aluseks on seadme müügiarve ja täidetud tootjapoolne garantiitalong kui see on tootja poolt nõutud.
7.6. Pretensioone saab klient esitada e-posti teel aadressile info@akaabel.ee.
7.7. Pretensioon tuleb esitada eesti keeles ja võimalikult arusaadava kirjeldusena tootel esineva puuduse või puuduste kohta.
7.8. Müüja ei vastuta järgnevate puuduste eest:
   7.8.1 Häirete eest seadme töös, mis on põhjustatud selle juhuslikust või tahtlikust vigastamisest kasutaja poolt;
   7.8.2 Häirete eest seadme töös, mille on põhjustanud seadme tehniliste omaduste muutmine, mida on teostanud tootja poolt sertifitseerimata isik või teenindus;
   7.8.3 Häirete eest, mis on põhjustatud seadme kasutusjuhendi eiramisest;
   7.8.4 Häirete eest seadme töös, mille on põhjustanud seadme kasutamine selleks mitte ettenähtud keskkonnatingimustes;
   7.8.5 Häirete eest seadme töös, mis on tingitud äikesest või mõnest muust loodusnähtusest (force majoure);
   7.8.6 Häirete eest, mis on tingitud seadme ühendamisest mittenõuetekohasesse vooluvõrku (sealhulgas maanduseta vooluvõrku);
   7.8.7 Rikete eest seadme töös, mis on tingitud voolu all olevate seadmete omavahel ühendamisest;
   7.8.8 Kliendi poolt installeeritud, kuid seadmele mittesobiva tarkvara poolt põhjustatud häiretele;
   7.8.9 Seadme rikete eest, mis on põhjustatud seadme komponentidele tootja poolt määratud parameetrite kliendipoolsest eiramisest;
   7.8.10 Puuduste eest juhul, kui seadme detailidel on seerianumbrid, kontrollkleebised, plommid või muud garantiitõkendid rikutud, vahetatud või eemaldatud.
7.9. LCD-ekraanide defektsete pikslite kohta pretensiooni esitamine:
   7.9.1 Pretensiooni ei saa esitada LCD-ekraani defektsete pikslite kohta, kui nende arv jääb ISO standardi 13406-2 lubatud piiresse.
   7.9.2 Alates aastast 2000 kasutavad tootjad LCD-ekraanide kvaliteeti näitavat rahvusvahelist ISO 13406-2 standardit. ISO 13406-2 näitab ära peamised ekraani tehnilised parameetrid, teiste hulgas ka lubatud defektsete punktide arvu. Lubatud defektsete pikslite arv jaguneb neljaks klassiks mis reeglina kirjutatakse ISO standardi järgi (näiteks: ISO 13406-2 Klass 2). Enamus LCD-ekraane kasutavad II klassi.
7.10. A-Kaabel OÜ ei vastuta:
   7.10.1 Remonti toodud seadmel oleva info säilimise eest.
   7.10.2 Defektide kõrvaldamata jätmise eest, kui defekt ei ilmnenud remondi käigus või kui klient ei teavitanud selle esinemisest seadme remonti toomise hetkel.
7.11. Kui remonti toodud seadet ei ole kasutatud vastavalt seadme kasutamistingimustele, siis pretensiooni esitamise õigus seadmele ei laiene. Sellisel juhul koostatakse kliendile hinnapakkumine, seadme remondiks tasulises korras. Hinnapakkumisest loobumise korral on klient kohustatud tasuma A-Kaabel OÜ-le käsitlustasu seadme defekteerimise (vea tuvastamise) ja transpordi korraldamise eest. Sõltuvalt seadmest jääb käsitlustasu vahemikku 25€ ... 55€
7.12. Pretensioon ei kuulu lahendamisele kui A-Kaabel OÜ tõestab, et seadmel esinevad puudused on tekkinud ostja süül. Seadme remont toimub punktis 7.11 väljatoodud tingimustel.
7.13. A-Kaabel OÜ on kohustatud eriarvamuste korral seadmel esineva puuduse tekkepõhjuste väljaselgitamiseks tegema ekspertiisi kuue kuu jooksul alates seadme müügi kuupäevast. Kui ekpertiisi tulemusena selgub, et puudus on tingitud kliendi süüst ja klient ei nõustu sellega, siis on kliendil õigus nõuda sõltumatu ekspertiisi teostamist. Kui sõltumatu ekspertiisi tulemus tõestab, et puudus on tekkinud kliendi süü läbi, siis sõltumatu ekspertiisi kulud katab klient.
7.14. Kui klient esitab seadme kohta pretensiooni peale kuue kuu möödumist ostukuupäevast ja defekteerimise käigus selgub, et seade on puuduseta, siis tekkinud kulud katab klient vastavalt kehtivale hinnakirjale.
7.15. Kui pretensiooni aluseks oleva seadme remontimine osutub võimatuks või selle tootmine on lõpetatud, siis kliendi nõusolekul asendatakse seade samaväärse seadmega.

8. ISIKUANDMETE KASUTAMINE

8.1 Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.
8.2 Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud Teenuse kasutaja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale.

8.3 Kaardiandmete küsimisel kasutatakse turvalist SSL andmesidet.
8.4 Teenuse osutaja sisestatud kaardi andmeid ei näe. Tehingu tegemiseks suunatakse kaardi valdaja Kaardikeskuse (Pankade Kaardikeskuse AS www.estcard.ee) turvalisesse keskkonda. Maksmise hetkel toimub kaardi valdaja kaardiandmete sisestus kaardi valdaja poolt Kaardikeskuse serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse samuti Kaardikeskuses paiknevas serveris.
8.5 Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.
8.6 Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Teenuse kasutaja tellimuse kohta - isikukood, perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, aadress, sünniaasta, sugu, tarnimise viis, kasutatud makseviis, e-poe Kasutuslepinguga nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine, elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused.
8.7 Isikuandmeid töötleb A-Kaabel OÜ, Tulika 15/17, 10613 Tallinn, registrikood
11126841.
8.8 Teenuse kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale edastatakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.
8.9 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.
8.10 Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
8.11 Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Teenuse kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.
8.12 Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.
8.13 Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.
8.14 Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.

9. VASTUTUS

9.1 Teenuse osutajal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Teenuse osutaja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.
9.2 Teenuse kasutaja kohustub kasutama E-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.
9.3 Teenuse kasutaja vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude E-poe Teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.
9.4 Teenuse kasutaja vastutab täielikult E-poe Kasutuslepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Teenuse osutajale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.

10. KASUTAMISTINGIMUSED

10.1 Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.
10.2 Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun kasutamise tingimustega”, nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.

10.3. Lepingupooled saavad lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda VÕS § 101 sätestatud õiguskaitsevahenditele:
   Kui võlgnik on kohustust rikkunud, võib võlausaldaja:
   1) nõuda kohustuse täitmist;
   2) oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda;
   3) nõuda kahju hüvitamist;
   4) taganeda lepingust või öelda leping üles;
   5) alandada hinda;
   6) rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.
   7) Võlausaldaja võib kohustuse rikkumise korral kasutada eraldi või koos kõiki seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid, mida saab üheaegselt kasutada, kui seadusest või lepingust ei tulene teisiti. Eelkõige ei võta kohustuse rikkumisest tuleneva õiguskaitsevahendi kasutamine võlausaldajalt õigust nõuda kohustuse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist.
   8) Võlausaldaja ei või tugineda kohustuse rikkumisele võlgniku poolt ega kasutada sellest tulenevalt õiguskaitsevahendeid niivõrd, kuivõrd selle rikkumise põhjustas tema enda tegu või temast tulenev asjaolu või sündmus, mille toimumise riisikot ta kannab.

11. ERIMEELSUSED

11.1 E-poe Kasutuslepingust tulenevad erimeelsused Teenuse kasutaja ning Teenuse osutaja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Erimeelsuste tekkimisel on Teenuse kasutajal võimalus pöörduda kohtuväliseid kaebusi ja vaidlusi lahendava organi poole (Tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbijakaebuste komisjon). Antud komisjoni pädevuses on lahendada Teenuse kasutaja ja Teenuse osutaja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusaluse kauba või teenuse väärtus on 20 või enam eurot. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Harju Maakohtus.

myygitingimused Müügitingimused allalaetava pdf-formaadis dokumendina.

 


 

 

Click to view Facebook tab