A-Kaabel


 

Helimaskeering

Helimaskeering

Mis on helimaskeering?

Helimaskeering

Helimaskeeringu definitsioon

Helimaskeering on protsess, kus soovitud keskkonda lisatakse vaikne ja tähelepandamatu taustaheli, mis vähendab inimkõne arusaadavust ja vähendab mürast tekkivaid segajaid antud keskkonnas.
Heli tekitatakse reeglina lakke või lae kohale paigaldatud kõlarite (kiirgurite / emitterite) abil.

Helimaskeering ning akustika projekteerimine

Helimaskeering omab akustilises projekteerimises kriitilist rolli. Optimaalse akustilise keskkonna projekteerimisel kaaluvad arhitektid paljusid komponente, et kontrollida müra ja tagada jutuajamistele privaatsus.
Valitud komponendid imavad, blokeerivad ning katavad helisid ning neid on võimalik kasutada üheskoos või eraldi, et saavutada soovitud akustiline keskkond.

Helimaskeering

Kuidas helimaskeering töötab?

Helimaskeering töötab kahel põhimõttel :
• tõstes ümbritseva keskkonna üldist mürataset
• tehes ümbritsevad kõneluse vähem arusaadavaks ja seeläbi vähem häirivaks
Lisades keskkonda lisahelisid tundub ruum muutuvat vaiksemaks. See tundub ebaloogiline, aga on tõsi. Põhjus on selles, et lisahelid vähendavad inimkõne arusaadavust. Kui kõne pole arusaadav, siis segavad sõnad vähem või ei pane neid üldse tähele.

Helimaskeering

Näide helimaskeeringust igapäevaelus. Kas te olete püüdnud rääkida inimesega, kes asub köögi teises otsas ning peseb parajasti nõusid? Kui vesi parajasti ei jookse, on kõik sõnad arusaadavad. Aga keerates vee jooksma, on sõnadest arusaamine palju raskem. Tundub, et vestluspartner räägib palju vaiksemalt, aga tegelikult mitte. See fenomen tuleneb sellest, et vesi “maskeerib” kõneleja helid.

Helimaskeering jäljendab eelkirjeldatud nähtust palju keerulisemal ja efektiivsemal moel. Lisades keskkonda taustahelisid, mis on inimkõnega täpselt samal sagedusel, on võimalik vähendada tavapäraseid segajaid ning muuta need vähem häirivaks. Helimaskeering ei kõrvalda kogu kõnemüra ruumis vaid lihtsalt vähendab seda ala, kus inimkõne on arusaadav ja häiriv. Sellist ala kutsutakse segavusraadiuseks. Helimaskeering reeglina vähendab segavusraadiust kuni 3 korda.

Segavusraadius

Mis heli teeb helimaskeering?

Helimaskeering

Korrektselt paigaldatuna on helimaskeering vaevu kuuldav ja tema heli sarnaneb kergele õhuvihinale. Reeglina peaks antud heli sulanduma taustahelidesse ning parandama töökeskkonna üldist meeleolu. Vastupidiselt mõningale valearusaamale ei tekita helimaskeering nn. “valget müra” (“white noise”).
“Valge müra” sarnaneb raadiojaama saadetavale nn. “staatilisele helile” ja on äärmiselt ebameeldiv kuulata (eriti võimendatuna).

Kuidas erineb helimaskeering "valgest mürast"?

Helimaskeering erineb “valgest mürast”, sest asub helikarakteristiku hoopis teises osas, olles samal helikarakteristikul kõnemüraga. Sellel on kaks eelist. Esiteks maskeerib see efektiivselt inimkõnet ja teiseks on helimaskeering kõrvadele akustiliselt oluliselt meeldivam heli, sest me oleme harjunud kuulama jutumüra.

Helimaskeering
Helimaskeering

Miks kasutada helimaskeeringut?

Suurendab töötajate rahulolu
Privaatse jutuajamise võimaluse puudumine avatud kontoris on kontoritöötajate suurimaid rahulolematuse tegureid. Helimaskeering aitab muuta töökeskkonda akustiliselt meeldivamaks.

Tõstab keskendumisvõimet ja tootlikust
Vastavalt uuringutele segab kõrvaline kõne töötajaid iga 11 minuti järel ning ühe tööpäeva kohta tuleb keskmiselt 21,5 minutit segavatest kõnelustest tingitud häireid. Helimaskeering võimaldab nendest minutitest vabaneda.

Tagab jutuajamistele privaatsuse
Küsitluste põhjal tunnistab 53% töötajatest, et on kontoris pealt kuulnud konfidentsiaalset infot ettevõtte ja/või klientide kohta. Võimetus teha privaatseid kõnesid võib halvemal juhul kaasa tuua juriidilised tagajärjed, näiteks kui töötajad jagavat privaatset informatsiooni kliendi finantsilise- või tervisliku seisundi üle. Helimaskeering aitab kaitsta konfidentsiaalset informatsiooni kliendi, ettevõtte ja töötaja kohta.

Helimaskeering

Qt Pro süsteem ja komponendid

Qt Pro süsteem võimaldab täpset kontrolli selle üle, kuhu helimaskeering kiirgub. See tähendab, et helimaskeering suunatakse ainult vajalikesse ruumidesse, vältides soovimatud lekkeid kõrvalasuvatesse ruumidesse. Süsteem tagab helimaskeeringu ühtlase leviku kogu ruumi ulatuses, olenemata konkreetsest laetüübist.
Süsteem on projekteeritud selliselt, et võimaldab kasvada koos ettevõttega. Qt Emittereid paigaldatakse ruumi lihtsa ruudukujulise mustrina, vastavalt ruumi kõrgusele. Kiirgureid on võimalik paigaldada kiirelt ja põhitööd minimaalselt häirides, olenemata sellest, kas tegemist on uue või olemasoleva kontoripinnaga. Emittereid on võimalik töökohtade ümberpaigutamisel minimaalse vaevaga liigutada või ümber seadistada.
Helimaskeering on häälestatud inimkõnega täpselt samale sagedusele, et seda võimalikult efektiivselt maskeerida. Heli tekitatakse nelja mittekorreleeruva kanalina, mis tagab segajate kaitseks meeldivama maskeeriva heli.

Qt Pro süsteemi on lisaks helimaskeeringule võimalik integreerida ka teavituste ja taustamuusika funktsionaalsus, pakkudes sellisena kolm-ühes lahendust.

Qt Emitter

Helimaskeering

Qt Emitterid (kiirgurid) on QT helimaskeeringu süsteemi aluseks. Kiirgur on oma olemuselt laia hajutusalaga kõlar, millel on 3,17cm läbimõõduga helielement ning on suuruse poolest kohvitassist väiksem.
Kõik kiirgurid tekitavad neli mittekorreleeruvat helikanalit, mis loovad ühtlase, tähelepandamatu helimaskeeringu. Koos lihtsa paigalduse ja isehäälestuva (“Plug & Play”) seadistusega on tegemist kõige intelligentsema ja efektiivsema helimaskeeringu süsteemiga tänasel turul.

Omadused

• Laia hajutusalaga kõlar, millel on 3,17cm läbimõõduga helielement.
• Väike helielement võimaldab ligi 180* helimaskeeringu ala.
Lihtne paigaldus ja isehäälestuv süsteem.
• Vähendab akustilist interferentsi kasutades nelja mittekorreleeruvat helikanalit.
• Peenhäälestuseks on võimalik kasutada DIP lüliteid, mis summutavad helitugevust 3 dB sammuga kuni 9 dB.
• Vastab UL 2043 standardile.
• Standardkomplekt sisaldab laeplaadi kinnitust

Qt Aktiiv-Emitter

Active-Emitter

Qt Aktiiv-emitter on ühe sisendiga kiirgur, mis võimaldab nii helimaskeeringut kui ka samaaegselt puhast taustaheli ja/või teavitusi. Antud kiirgur pakub võrreldes tavalise emitteriga kõrgemat helirõhku (SPL) ja laiemat sagedusala. Qt Aktiiv-emitter on väike, aga võimas kõlar, mis muutub avatud kontori interjööris sisuliselt märkamatuks.

Omadused
 • Aktiivkõlar
 • Kõlari korpus võimaldab madalamaid helisagedusi : alates 125 Hz-st helimaskeeringu puhul ning alates 115 Hz-st teavituste ja taustaheli puhul.
 • 17 dB tavalisest emitterist valjem heli
 • Vastab UL 2043 standardile.
 • Vähendab akustilist interferentsi kasutades nelja mittekorreleeruvat helikanalit.
 • Standardkomplekt sisaldab laeplaadi kinnitust
 • Peenhäälestuseks on võimalik kasutada DIP lüliteid, mis summutavad helitugevust 1,5 dB sammuga kuni 4,5 dB.
 • Vajab 600W toiteplokki koos -lisaseadmetega
 • Ühildub Qt 300 ja Qt 600 kontrolleritega
 • Üle võrgu juhtimine suvalise internetiseadme abil
 • 5 aastat garantiid
Eelised
 • Tagab helimaskeeringule parema ühtluse ning seeläbi mugavama ning puhtama helisageduse
 • Väike, aga võimas kõlar muutub avatud kontori interjööris sisuliselt märkamatuks
 • Kasutab tavaliste kiirguritega samu kontrollereid ja kaabeldust, olles seetõttu lihtsalt parendatav
 • Pakub läbi laiema helispektri helimaskeeringusüsteemile lisamugavust ja paremaid võimalusi
VAJALIKUD LISASEADMED
 
Qt Aktiiv-emitteri toitesisend, mis ühildab voolu ja signaali igas kiirguri liinis.
Helimaskeering
Qt Aktiiv-emitteri kolme tsooniga toiteplokk (600W)
Helimaskeering

Qt 100 kontroller

Helimaskeering

Qt 100 sobib helimaskeeringu kontrolleriks kuni ~1100 m2 suurustesse ruumidesse. Seadme helisätteid on lihtne juhtida esipaneelilt.

Omadused

• 1 tsoon
• Kuni 120 emitterit
• 1 audiosisend teavituste ja/või taustamuusika tarbeks
• Kontaktid tuletõrje alarmsüsteemiga ühendamiseks
• LCD esipaneel seadme juhtimiseks
• Ainult seinakinnituse võimalus

Qt 300 kontroller

Helimaskeering

Qt 300 on helimaskeeringu süsteemi kontroller, ekvalaiser ja võimendi, millel on 2 audiosisendit teavituste ja/või taustamuusika tarbeks. Tegemist on kolmetsoonilise, andmesidevõrgu kaudu kontrollitava seadmega, mis sobib kuni ~3300 m2 suurustesse ruumidesse. Iga tsoon on eraldiseisvalt reguleeritav nii helimaskeeringu kui audiosisendite puhul. Seadeid on võimalik muuta nii esipaneelilt kui ka üle arvutivõrgu ja internetisirvija abil.

Omadused

• Ühildub nii Qt Emitterite kui Qt Aktiiv-emitteritega
• Kuni 3 tsooni, 120 emitterit tsooni kohta
• 2 audiosisendit teavituste ja/või taustamuusika tarbeks
• Kontaktid tuletõrje alarmsüsteemiga ühendamiseks
• Tarkvaraline kontroll LCD esipaneeli või internetisirvija baasil (või tasulise Qt Command Center programmi abil)
• Paneeli riistvaraline lukustus
• Öö/päev režiim
• Seadistatav ekvalaiser nii helimaskeeringu kui audiosisendite tarbeks
• Neli mittekorreleeruvat helimaskeeringu audiokanalit ühe tsooni kohta
• Sisse-ehitatud kell koos patareitoitega

• Komplekt sisaldab seinakinnitust. Eraldi tasu eest on võimalik soetada seadmekapi kinnitused (SKU: RM-QT)
• Ethernet port
• Üle võrgu juhtimine suvalise internetiseadme abil
• Kolmandate osapoolte rakenduste programmeerimise liides (API/Ethernet)

Qt 600 kontroller

Helimaskeering

Qt 600 on helimaskeeringu süsteemi kontroller, ekvalaiser ja võimendi, millel on 2 audiosisendit teavituste ja/või taustamuusika tarbeks. Tegemist on kuuetsoonilise, andmesidevõrgu kaudu kontrollitava seadmega, mis sobib kuni ~6600 m2 suurustesse ruumidesse. Iga tsoon on eraldiseisvalt reguleeritav nii helimaskeeringu kui audiosisendite puhul. Seadeid on võimalik muuta nii esipaneelilt kui ka üle arvutivõrgu ja internetisirvija abil.

Omadused

• Ühildub nii Qt Emitterite kui Qt Aktiiv-emitteritega
• Kuni 6 tsooni, 120 emitterit tsooni kohta
• 2 audiosisendit teavituste ja/või taustamuusika tarbeks
• Kontaktid tuletõrje alarmsüsteemiga ühendamiseks
• Tarkvaraline kontroll LCD esipaneeli või internetisirvija baasil (või tasulise Qt Command Center programmi abil)
• Paneeli riistvaraline lukustus
• Öö/päev režiim
• Seadistatav ekvalaiser nii helimaskeeringu kui audiosisendite tarbeks
• Neli mittekorreleeruvat helimaskeeringu audiokanalit ühe tsooni kohta
• Sisse-ehitatud kell koos patareitoitega

• Komplekt sisaldab seinakinnitust. Eraldi tasu eest on võimalik soetada seadmekapi kinnitused (SKU: RM-QT)
• Ethernet port
• Üle võrgu juhtimine suvalise internetiseadme abil
• Kolmandate osapoolte rakenduste programmeerimise liides (API/Ethernet)

Kontrollerite võrdlus

Helimaskeering